Zajímavosti naší družiny

V listopadu 2014 jsme mohli díky organizátorům Juniorfestu doprovázet a předvést své umění pro herce Kábira Bediho alias Sandokana nebo také Černého korzára na zámku v Horšovském Týně. Toto setkání předčilo vše, co jsme do této doby dělali a po malé besedě, kterou jsme měli pouze my a pan Kabir Bedi, jsme opravdu odcházeli nadšeni, plni dojmů ze setkání s tímto charismatickým hercem a možná i trošku, ale právem, jako hrdinové večera.

Sandokan m

V sobotu 21. Června 2014 se divadelní společnost Práčata z Týna vydala na soutěžní přehlídku skupin historického šermu do Budyně nad Ohří se svoji hrou Bitva u Domažlic léta páně 1431. Soutěž Budyňská  se odehrává v nádherných prostorách Vodního hradu v Budyni nad Ohří a letos . Na tuto ojedinělou akci, kterou  pořádá skupina historického šermu Lepus, kromě značného počtu diváků a skupin historického šermu, přihlíží  odborná porota, která hodnotí výkony jednotlivých skupin. Porota se skládá z režiséra, historika, šermíře a diváků. Každý z porotců předává cenu za svůj obor, který hodnotí. .
Naše Práčata skončila celkově třetí a první v kategorii dětských skupin, kdy tam vystupovala ještě jedna skupina dětí z Teplicka. Celkově vyhrála skupina zvaná Inferno z Prahy.

Budyne m

znak

Naše malá a milá společnost dětských herců se zaměřením na historii má ve svém programu tyto hry :

 

Husité v Čechách aneb Bitva u Domažlic 1431 - hra, kdy setkání husitů s křižákem, který přišel do Čech pro slávu, vrcholí po bitvě u Domažlic léta páně 1431. Úsměvné vyprávění jak husité vyhnali křižácké vojsko z českého království. Boj husitů s cepy, sudlicemi, vidlemi.

 

Přepadení kupce - mušketýři, kteří se vrací z třicetileté války a jejich záliba je boj, chvástání a společné radovánky. Používání kordů, halaparten a dalších zbraní v bojích o ženu a při přepadení kupce

 

Praporové show - šikovnost a umění mladých praporečníků při točení a používání  praporů

 

-----------------